Під час вирішення колективного трудового спору, що виник у ТОВ “Схід”, виявилось, що в колективному договорі зазначеної організації була закріплена умова, не передбачена чинним законодавством України про працю: розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у всіх випадках має проводитися за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації. Чи законне включення вказаного положення до колективного договору? Аргументуйте відповідь з посиланням на чинне законодавство.
(Застосуйте статтю 13 та 16 кодексу закону про працю)
Ответ
0 (0 оценок)
0
Roninys 1 месяц назад
Светило науки - 17 ответов - 0 раз оказано помощи

Незадоволені рішенням примирної комісії за наслідками розгляду колективного трудового спору, представники ВАТ «Луганськ-схід» вирішили звернутись до районного суду, керуючись ст. 124 Конституції України. Дайте правову оцінку ситуації. Який порядок оскарження рішень примирної комісії? Які судові органи мають право розглядати колективні трудові спори? Відповідь обґрунтуйте.

Не досягши згоди з роботодавцем щодо визначення в колективному договорі розміру заробітної плати, працівники вирішили страйкувати. Який порядок вирішення трудових спорів (конфліктів) при укладанні колективного договору? Який порядок проведення страйку?

П. Сирота на своєму робочому місці вчинив злочин, за який його засуджено вироком, що набрав законної сили. Дайте характеристику можливих правових підстав для припинення трудового договору з працівником.

Складіть документи, які на Вашу думку, посвідчують переведення В. Задорожного з посади головного бухгалтера підприємства «Мрія» за його згодою на посаду економіста ВАТ «Міраж».

Розкрийте процедуру дострокового розірвання трудового договору з ініціативи працівника, укладеного на невизначений термін.

Які правові підстави припинення трудового договору з працівником, який учинив злочин за місцем роботи? Дайте ґрунтовну правову оцінку.

Складіть наказ роботодавця про зарахування А. Шмарова на посаду інженера. Дайте до нього правовий коментар.

Касира Л. було визнано інвалідом 2-ї групи. Через тиждень роботодавець видав наказ про звільнення його відповідно до пункту 2 статті 40 КЗпП України. Чи правомірні такі дії? Дайте правовий аналіз ситуації.

Чи можна вважати правомірним звільнення працівника за запізнення на роботу на 45 хвилин, виявлене роботодавцем через 2 місяці після вчинення даного порушення. Працівник оскаржив рішення роботодавця до суду. Зробіть ґрунтовний аналіз цієї ситуації. Які можливі правові наслідки?

Підготовте документи, які необхідні, на Вашу думку, для правильного оформлення звільнення П. в разі скорочення чисельності працівників. Дайте пояснення.

І. Самчика було прийнято на роботу водієм із встановлення іспитового терміну протягом чотирьох місяця. Через місяць роботодавець продовжив іспитовий термін ще на 2 місяці. Водій звернувся до суду.