Помогите пожалуйста написать это!)
Закінчити рівняння хімічних реакцій, назвати утворені речовини:
​​
Ответ
5 (1 оценка)
1
lizagrugorieva163412 3 года назад
Светило науки - 691 ответ - 257 раз оказано помощи

Ответ:

4K + Si → K4Si силицид калия

6Na + N2 → 2Na3N титрид натрия

4Al + 3C → Al4C3 карбид алюминия

3Mg + 2P → Mg3P2 фосфид магния

Ba + H2 → BaH2 гидрид бария

Mg + 2B → MgBr2 диборид магния

Объяснение: