Установіть відповіднісcть між виразами (1-4) і тотожно рівними їм виразами (А-Д).
1.4a²-b² | A) b²-4ba+4a²
2.(b-2a)² |Б) 4а²
3)(b-a)²+2ab |В) b²-a²
4) (b+2a)²-b(b+4a| Г) (2а-b)(2a+b)
| Д) b²+a²​​
Ответ
5 (1 оценка)
1
SSSNNNVVV 2 года назад
Светило науки - 10 ответов - 0 раз оказано помощи

Відповідь:

1. Г

2. А

3. Д

4. Б