üzvi maddələr tükənsə təbiətdə nə baş verər?​
Ответ
5 (1 оценка)
1
varvaramirone 3 года назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Avtotroflar görünür. Avtotroflar üzvi maddələri qeyri-üzvi maddələrdən sintez edən orqanizmlərdir.