Яку масу води в солі необхідно взяти для приготування розчину масою 300
гз масовою часткою солі 1,5%​
Ответ проверен экспертом
5 (2 оценки)
1
liza2004che 3 года назад
Светило науки - 1173 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

295,5 г

Объяснение:

Дано:

m(р-ну)=300 г

ω(солі)=1,5%

--------------------

m(води) -?

Розв*язання:

Знаходимо масу солі:

m(солі) = (ω(солі) ×  m(р-ну) )/100%=(1,5%×300г)/100%=4,5 г

Знаходимо масу води:

m(води) = m(р-ну) - m(солі) = 300г - 4,5г=295,5 г

Відповідь: 295,5 г води і 4,5 г солі необхідно взяти для приготування розчину масою 300 г.