9. Виберіть з переліку речовини, розчини яких забарвлюють фенолфталеїн у малиновий колір :
1)CuSO4 5) Ca(OH)2
2)NaCI 6) Na2SO4
3)NaOH 7) CaCO3
4) H2SO3 8) KOH
10. Виберіть ряд солей, розчини яких унаслідок взаємодії з розчином NaOH
утворюють виключно нерозчинні основи: (запишіть рівняння відповідних реакцій,вкажіть тип реакцій та підпишіть кожну сполуку).
1)NaCl CuCI2 MgCI2
2)Al2(SO4)3 CuSO4 Na2SO4
3) AICI3 CuCI2 MgCI2
11. Продовжіть рівняння реакцій, вкажіть тип реакцій та підпишіть кожну сполуку (до якого класу неорганічних сполук її відносять):
а) FeO + SO3 =
б) Fe(OH)2 + H2SO4 =
в) FeSO4 + NaOH =
г) FeSO4 + BaCI2 =
Ответ
5 (1 оценка)
1
SerzZres 3 года назад
Светило науки - 17 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

9. 3, 5, 8

10. 3

AlCl3(алюміній хлорид)+3NaOH(натрій гідроксид)=Al(OH)3(алюміній гідроксид)+3NaCl(натрій хлорид) Реакція обміну

CuCl2(купрум(ІІ) хлорид)+2NaOH(натрій гідроксид)=Cu(OH)2(купрум(ІІ) гідроксид)+2NaCl(натрій гідроксид) Реакція обміну

MgCl2(магній хлорид)+2NaOH=Mg(OH)2(магній гідроксид)+2NaCl Реакція обміну

11. 1) FeO(ферум (ІІ) оксид, основний оксид)+SO3(сульфур (VI) кислотний оксид) =FeSO4(ферум (ІІ) сульфат, середня сіль). Реакція сполучення

2) Fe(OH)2(ферум(ІІ) гідроксид, основа)+H2SO4(сульфатна кислота)=FeSO4(ферум (ІІ) сульфат, середня сіль)+2H2O(вода, оксид) Реакція нейтралізації

3) FeSO4(ферум (ІІ) сульфат, середня сіль)+2NaOH(натрій гідроксид, луг)=Fe(OH)2(осад)(ферум(ІІ) гідроксид, основа)+Na2SO4(натрій сульфат, середня сіль) Реакція обміну

4) FeSO4(ферум (ІІ) сульфат, середня сіль)+BaCl2(барій хлорид, середня сіль)=FeCl2(ферум(ІІ) хлорид)+BaSO4(осад)(барій сульфат, середня сіль) Реакція обміну