Прочитайте анотацію до книжки. Чи є вона текстом? Свою думку дове- діть. З’ясуйте комунікативну спрямованість анотації. Яка мета її створення?

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська; 1833–1907) — склад- на, суперечлива й загадкова постать в історії культури, причому не тіль- ки української, бо діяльність її охоплює майже всю Європу. Жінка з чо- ловічим псевдоні5мом; росіянка за походженням, для якої Україна стала другою батьківщиною, вона багато творів написала українською мовою; письменниця, що успішно займалася перекладацькою й видавничою ді- яльністю; не красуня, вона вражала й захоплювала блискучим розумом, глибокими знаннями, внутрішньою силою, була неординарною, енергій- ною, обдарованою людиною... Марка Вовчка справедливо називають літе- ратурною донькою Т. Шевченка.
Ответ
4 (1 оценка)
2
angelikastogniy2007 2 года назад
Светило науки - 41 ответ - 0 раз оказано помощи
Ні,це біографія.Тому що тут описується діяльність людини на її життя