Запишіть подані речення. Поставте необхідні розділові знаки. Поясніть свій вибір. У дужках зазначте тип кожного з них за такими критеріями: 1) за метою висловлювання; 2) за емоційним забарвленням; 3) за складом ГО; 4) за наявністю ДЧР; 5) за наявністю ускладнювальних компонентів; 6) за наявністю ЧР, необхідних для розуміння змісту. Підкресліть ГЧР.Розгулялось літо в росах у золотих пшеничних косах у полинових перевеслах.
Не дивися так привітно яблуневоцвітно.
І вірші і щастя усе суєта окрім золотистої чашечки кави.
Старі дуби спасибі вам за осінь!
А згори сипле та сипле витрушує душу з дзвіночків.
Кожен з нас буває помиляється.
Ответ
5 (1 оценка)
1
uspex13 3 года назад
Светило науки - 7404 ответа - 0 раз оказано помощи

Відповідь:

Розгулялось літо в росах, у золотих пшеничних косах, у полинових перевеслах. розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, повне.

Не дивися так привітно, яблуневоцвітно. спонукальне, неокличне, односкладне, означено-особове, поширене, повне.

І вірші, і щастя - усе - суєта, окрім золотистої чашечки кави. розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, повне.

Старі дуби, спасибі вам за осінь! розповідне, окличне, односкладне, безособове, поширене, повне.

А згори сипле та сипле, витрушує душу з дзвіночків. розповідне, неокличне, односкладне, безособове, поширене, повне.

Кожен з нас, буває, помиляється. розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, повне.

Пояснення:

підмет присудок