1. 1. Мәтiндi окыныз. Сулу Кокшетаудагы биiк тау туралы мынадай аңыз бар. Ертеде Бурабай, Кекше жерін мекендеген елде бір бала дуниеге келіпті. Ол зор денелі, батыр болып еседi. Iрi болганы сонша, езiн көтеруге мал шыдамаған соң пiлге мiнiп журiптi. Осы кезде казак жерiне кызыккан жау кеп еді. Бала келген жаумен шайкасып, еліне жолатпапты. Бір күні сол бала шайкастан кейін сәл тынығып алмакшы болады. Келдiн суына шомылады да, калын карагайдын арасына келіп жатады. Орман iшiнде жасырынып жүрген жау осы сәтті дереу пайдаланады. Ұйқыдагы батырды колга тусірмек болады. Байкаусызда карусыз калган батыр жаулармен айкаса кетедi. Батырдын кушi азайып, эл-дармені таусылады. Сонда батыр жаулардан корлык коргенше елгенiн артық санап, Құдайдан езін тасқа айналдыруын тілейді. Пілін де жау колына тастамас ушiн төбесіне көтеріп алады. Сол батыр осы Окжетпес болса керек + дурыс 1

. Ақпараттардын дұрыс немесе бұрыс екендіктерін анықтаңдар. Акпараттар Баланы ешкандай мал котере алмапты Батыр дұшпаннын колында калуды тілемейдi Окжетпесте кайын мен теректер өседі. - бурыс


Помогите у меня Сор
Ответ
3 (2 оценки)
0
veniominalaev 2 года назад
Светило науки - 8 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Ақпараттар + дұрыс - бұрыс

Баланы ешқандай мал көтере алмапты.       +  

Батыр дұшпанның қолында қалуды тілемейді.        +  

Оқжетпесте қайың мен теректер өседі.         -

Объяснение: