СРОЧНО 40 балов! Мідь масою 1,92 г повністю прореагувала з концентрованою сульфатною кислотою. Обчисліть об\'єм газу (н. у.), що виділився. Назвіть газ.
Ответ
4 (3 оценки)
3
smemetova111 1 год назад
Светило науки - 17 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Мідь масою 1,92 г повністю прореагувала з концентрованою сульфатною кислотою. Обчисліть об’єм газу (н.у.), що виділився. Назвіть газ.

Відомо: m(Сu)=1,92 г

Знайти: V(SO2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

1,92 г                                  x л      

Cu + 2H2SO4 (конц.) = CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

64 г                                   22,4 л

M(Cu)=64 г/моль, маса 1 моль=64 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

x=V(SO2)=1,92 г • 112 л : 64 г=0,672 л

Відповідь: 0,672 л SO2, сульфур (IV) оксид

Объяснение: