у прямокутному трикутнику ABC кут С дорівнює 90° AC дорівнює 12 см BC дорівнює 16 см чому дорівнює синус кута А​
Ответ
0 (0 оценок)
0
kirakukuyuk 1 год назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Синус кута А дорівнює СВ/АВ

За теоремою Піфагора

АВ^2 = АС^2 +ВС^2

АВ^2 = 144 + 256

АВ^2 = 400

АВ = 20

sin A = 16/20 = 4/5