срочно 50 балов до 15:00
\\1. Тиск, створюваний на нерухому рідину, передається рідиною однаково в усіх
напрямках. (1 бал)
а) Атмосферний тиск б) Закон Паскаля
в) Гідростатичний тиск г) Сполучені посудини
2. Одиницею вимірювання в СІ густини є: (1 бал)
а) м
2
б) кг/м3
в) Н г) Па
3. Тиск твердого тіла на поверхню визначається за формулою: (1 бал)
а) p = ρgh б) F = ρgV в) F = ρghS г) =


4. Подайте в кілопаскалях тиск 557 мм рт. ст. (1 бал)
5. Визначте тиск рідини на дно посудини, якщо в неї налили шар меду висотою 0,07 м.
Густина меду 1420 кг/м3
. (1,5 бали)
6. На тіло занурене у морську воду діє виштовхувальна сила 1,03 кН. Обчисліть об’єм
зануреного тіла. (1,5 бали)
7. Якщо на менший поршень гідравлічного преса діє сила 80 Н, то на більший поршень
площею 2400 см2 передається сила тиску 3,2 кН. Яка площа меншого поршня? (2 бали)
8. Залізну деталь розмірами 20×20×25 см занурюють у воду. Яку силу потрібно прикласти,
щоб утримати цю деталь у воді? (3 бали)
Ответ
5 (3 оценки)
5
SashaFortnite2008 1 год назад
Светило науки - 169 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1) Закон Паскаля

2) кг/м3

3) F = pgV

4) Один мм.рт.ст. соответствует 133,3Па  

133,3Па · 557мм.рт.ст.=74248,1 Па ≈74,2кПа

5) Формула: p=ρ*g*h; g=10(прискорення вільного падіння)

р=1420*10*0,07=994 Па

6) Дано:

Fа=1.03кН=1030Н

ρ (воды) = 1030кг/м³

Найти:

V-?

-----------

Fa=ρgV

V=Fa/(ρg)

V=1030Н/ (10Н/кг•1030кг/м³)=0.1м³

7) вроде бы так:

8)щоб ця деталь плавала, то Fарх=Fтяж=рв*g*V=7800*10*20*20*25*10^(-6)=780Н

щоб цю деталь втопити, потрібно щоб F=Fтяж - Fарх = (ро заліза - ро води)*g*V=

(7800-1000)*10*20*20*25*10^(-6)=680Н

(Фото к 7 заданию)