7-mashq. Berilgan fe\'llarni bo\'lishsiz shaklga aylantiring.
Kelgan, charchagan edim, borgandik, tinglagan edingiz,
yurgandilar, tushuntirgan edingiz, qiziqgandilar.​
Ответ
4 (9 оценок)
12
abdullazoyirov1 1 год назад
Светило науки - 500 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Kelmagan;

Charchamagan edim;

Bormagandik;

Tinglamagan edingiz;

Yurmagandilar;

Tushuntirmagan edingiz;

Qiziqmagandilar.