1. У чому полягає своєрідність культури Японії?
а) Вона пов\'язана з політикою;
б) вона пов\'язана з філософією та мистецтвом;
в) вона пов\'язана з реальним життям; г) вона пов\'язана з наукою.
2. Псевдонім Мацуо Басьо перекладається як:
а) «бананове дерево»;
б) «бананове тістечко»;
в) «банановий сік»;
г) «банановий листок».
3. Хто з українських поетів назвав Р. Бернса «поетом народним і великим»?
а) Т. Шевченко;
б) Леся Українка;
в) І. Франко;
г) П. Грабовський.
4. Який прийом використав Р. Бернс у вірші «Моє серце в верховині»?
а) епіфора;
б) градація;
в) антитеза;
г) ретардація.
5. У поемі Г. Лонгфелло «Пісня про Гайавату» використовуються міфи:
а) англійців;
б) американців;
в) північноамериканських індіанців;
г) французів.
6. Гітчі-Маніто з поеми Г. Лонгфелло «Пісня про Гайавату» — це:
а) мисливець;
б) шаман;
в) верховний вождь;
г) великий дух.
7. З’єднайте автора з його батьківщиною.
Мацуо Басьо Шотландія
Роберт Бернс Японія
Генрі Лонгфелло Італія
Джанні Родарі Америка.
8. У чому полягає особливість структури хайку?
9. Із яким твором давньогрецької літератури порівнюють «Пісню про Гайавату» Г. Лонгфелло?
10. Про які пам’ятки історії та культури згадав Дж.Родарі у вірші « Листівки з видами міст»? Що ви про них знаєте?
11. Розкрийте ідейно-тематичні особливості поеми Г. Лонгфелло «Пісня про Гайавату», висловте свою думку про її актуальність.
12. Напишіть твір-мініатюру на тему «Роль поезії у спогляданні краси світу».
Ответ
3 (2 оценки)
2
dashaegorova2000serg 1 год назад
Светило науки - 6 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1 б 2 а 3 .... 4 .... 5 в 6... 7 ... 8.....

Объяснение: